0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Ukraine Win Cup
Ilya Kutniy
۲
۳
Andrey Panyushkin
Finished
۲۰:۰۰
Alexander Mashtakov
-
-
Aleksey Rodin
inprogress
۲۳:۱۵
Oleg Obrazkov
۳
۰
Yevhenii Sokoltsov
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Boychuk
۱
۳
Yuriy Rybakov
Finished
۰۰:۲۵
Oleg Obrazkov
۳
۱
Vitaliy Gusev
Finished
۰۰:۰۵
Pavel Plyushch
۳
۰
Vitaliy Gusev
Finished
۰۰:۴۰
Dmitriy Kushko
۲
۳
Nikolay Plakhteev
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Boychuk
۳
۱
Dmitriy Kushko
Finished
۰۱:۳۵
Pavel Plyushch
۳
۰
Oleg Obrazkov
Finished
۰۱:۵۰
Yuriy Rybakov
۰
۳
Nikolay Plakhteev
Finished
۰۲:۱۰
Vitaliy Gusev
۳
۰
Yevhenii Sokoltsov
Finished
۰۲:۲۵
Nikolay Plakhteev
۳
۱
Vladimir Boychuk
Finished
۰۲:۴۵
Yevhenii Sokoltsov
۰
۳
Pavel Plyushch
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Rybakov
۱
۳
Dmitriy Kushko
Finished
۰۳:۲۰
Vitaliy Gusev
۲
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۰۳:۳۵
Yuriy Rybakov
۰
۳
Vladimir Boychuk
Finished
۰۳:۵۵
Vitaliy Gusev
۳
۲
Pavel Plyushch
Finished
۰۴:۱۰
Nikolay Plakhteev
۲
۳
Dmitriy Kushko
Finished
۰۴:۳۰
Yevhenii Sokoltsov
۰
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitriy Kushko
۳
۲
Vladimir Boychuk
Finished
۰۵:۰۵
Oleg Obrazkov
۱
۳
Pavel Plyushch
Finished
۰۵:۲۰
Nikolay Plakhteev
۰
۳
Yuriy Rybakov
Finished
۰۵:۴۰
Yevhenii Sokoltsov
۰
۳
Vitaliy Gusev
Finished
۰۵:۵۵
Kirill Deynega
۰
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۰:۰۰
Artem Doroshenko
۰
۳
Aleksandr Averyanov
Finished
۱۰:۱۵
Yuriy Kievskiy
۳
۲
Daniil Lukander
Finished
۱۰:۳۰
Igor Tridukh
۲
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Zemyancev
۳
۲
Roman Cherevko
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Bratukhin
۳
۱
Daniil Lukander
Finished
۱۱:۰۰
Kirill Deynega
۳
۲
Maksim Deynega
Finished
۱۱:۰۰
Andriy Fedorchenko
۲
۳
Evgeniy Masko
Finished
۱۱:۰۰
Artem Doroshenko
۰
۳
Evgeniy Nechitaylo
Finished
۱۱:۱۵
Igor Tridukh
۰
۳
Kirill Deynega
Finished
۱۱:۳۰
Sergei Zemyancev
۰
۳
Andriy Fedorchenko
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Shapoval
۳
۱
Aleksandr Averyanov
Finished
۱۱:۴۵
Yuriy Bratukhin
۳
۱
Yuriy Kievskiy
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۱
۳
Maksim Deynega
Finished
۱۲:۰۰
Roman Cherevko
۳
۲
Evgeniy Masko
Finished
۱۲:۰۰
Artem Doroshenko
۱
۳
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۲:۱۵
Evgeniy Nechitaylo
۳
۱
Aleksandr Averyanov
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Dyakov
۲
۳
Yuriy Kievskiy
Finished
۱۴:۳۰
Kirill Deynega
۳
۲
Igor Tridukh
Finished
۱۴:۳۰
Andriy Fedorchenko
۳
۰
Sergei Zemyancev
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Averyanov
۳
۰
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۴:۴۵
Yuriy Kievskiy
۳
۱
Yuriy Bratukhin
Finished
۱۵:۰۰
Maksim Deynega
۱
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۵:۰۰
Evgeniy Masko
۱
۳
Roman Cherevko
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Shapoval
۳
۰
Artem Doroshenko
Finished
۱۵:۱۵
Vladimir Dyakov
۳
۲
Daniil Lukander
Finished
۱۵:۳۰
Aleksandr Averyanov
۱
۳
Evgeniy Nechitaylo
Finished
۱۵:۴۵
Kostiantyn Moroz
۳
۱
Andrey Panyushkin
Finished
۱۶:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۱۶:۰۰
Ilya Glivenko
۳
۰
Denis Kebalo
Finished
۱۶:۱۵
Aleksander Ivashkin
۳
۱
Dmitriy Aseev
Finished
۱۶:۳۰
Ilya Kutniy
۳
۱
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۶:۳۰
Vitalii Sazhnev
۳
۲
Turchenko Tymur
Finished
۱۶:۳۰
Pavlo Babenko
۳
۱
Mikhail Varchenko
Finished
۱۶:۴۵
Vladislav Ratushniak
۰
۳
Nikita Trofimov
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Panyushkin
۰
۳
Turchenko Tymur
Finished
۱۷:۰۰
Roman Tsubera
۳
۱
Pavlo Babenko
Finished
۱۷:۱۵
Aleksander Ivashkin
۳
۱
Nikita Trofimov
Finished
۱۷:۳۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۲
Ilya Kutniy
Finished
۱۷:۳۰
Kostiantyn Moroz
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۱۷:۳۰
Denis Nemchenko
۳
۲
Ilya Glivenko
Finished
۱۷:۴۵
Vladislav Ratushniak
۳
۱
Dmitriy Aseev
Finished
۱۸:۰۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Andrey Panyushkin
Finished
۱۸:۰۰
Ilya Kutniy
۲
۳
Kostiantyn Moroz
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Pavlyuk
۳
۲
Denis Nemchenko
Finished
۱۸:۱۵
Aleksander Ivashkin
۰
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۸:۳۰
Vitalii Sazhnev
۳
۱
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۱۸:۳۰
Turchenko Tymur
۳
۱
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۸:۳۰
Mikhail Varchenko
۱
۳
Roman Tsubera
Finished
۱۸:۴۵
Nikita Trofimov
۲
۳
Dmitriy Aseev
Finished
۱۹:۰۰
Andrey Panyushkin
۳
۲
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۹:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Turchenko Tymur
Finished
۱۹:۰۰
Denis Kebalo
۳
۰
Mikhail Varchenko
Finished
۱۹:۱۵
Dmitriy Aseev
-
-
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۹:۳۰
Kostiantyn Moroz
۳
۱
Vitalii Sazhnev
Finished
۱۹:۳۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Ilya Kutniy
Finished
۱۹:۳۰
Ilya Glivenko
۳
۰
Oleg Pavlyuk
Finished
۱۹:۴۵
Nikita Trofimov
-
-
Vladislav Ratushniak
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Vitalii Sazhnev
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۲۰:۰۰
Pavlo Babenko
۲
۳
Ilya Glivenko
Finished
۲۰:۱۵
Nikita Trofimov
-
-
Aleksander Ivashkin
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Turchenko Tymur
۰
۳
Kostiantyn Moroz
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Grishchenko
۰
۳
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۲۰:۳۰
Roman Tsubera
۳
۲
Denis Kebalo
Finished
۲۰:۴۵
Dmitriy Aseev
-
-
Vladislav Ratushniak
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Andrey Panyushkin
۳
۱
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۲۱:۰۰
Kostiantyn Moroz
۳
۰
Aleksandr Grishchenko
Finished
۲۱:۰۰
Denis Nemchenko
۲
۳
Roman Tsubera
Finished
۲۱:۱۵
Vladislav Ratushniak
-
-
Aleksander Ivashkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Rodion Pirveli
۰
۳
Turchenko Tymur
Finished
۲۱:۳۰
Ilya Kutniy
۰
۳
Vitalii Sazhnev
Finished
۲۱:۳۰
Oleg Pavlyuk
۰
۳
Pavlo Babenko
Finished
۲۱:۴۵
Dmitriy Aseev
-
-
Nikita Trofimov
Finished
۲۲:۰۰
Vitalii Sazhnev
۳
۰
Andrey Panyushkin
Finished
۲۲:۰۰
Turchenko Tymur
۳
۱
Ilya Kutniy
Finished
۲۲:۰۰
Mikhail Varchenko
۳
۱
Oleg Pavlyuk
Finished
۲۲:۱۵
Aleksandr Grishchenko
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۲۲:۳۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۲
Kostiantyn Moroz
Finished
۲۲:۳۰
Denis Kebalo
۳
۰
Denis Nemchenko
Finished
۲۲:۴۵
Dmitriy Turchenko
-
-
Arkadiy Shtaer
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Roman Kuvaiev
-
-
Arkadiy Shtaer
Cancelled
۲۳:۳۰
Vitaly Khorolsky
-
-
Sergey Kalenik
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Russia Liga Pro
Dmitriy Kolesnikov
۳
۲
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۲۳:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Merzlikin
۱
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Kuzmin
۳
۲
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Pinkovskii
۰
۳
Dmitry Merzlikin
Finished
۰۰:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۰
Vladimir Zhulyabin
Finished
۰۰:۳۰
Kirill Abramov
۳
۰
Igor Elistratov
Finished
۰۱:۰۰
Alexander Gribkov
۳
۲
Alexey Yanshaev
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Zhulyabin
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Alexey Yanshaev
۲
۳
Vitaly Bazilevsky
Finished
۰۲:۰۰
Igor Elistratov
۲
۳
Pavel Pinkovskii
Finished
۰۲:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۰۲:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Pinkovskii
۲
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Zhulyabin
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Merzlikin
۱
۳
Igor Elistratov
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۲
Bogdan Grebenyuk
Finished
۰۸:۳۰
Artem Arutiunyan
۰
۳
Igor Poletaev
Finished
۰۸:۳۰
Dmitry Petrochenko
۳
۲
Nikolai Zhurba
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۰۹:۰۰
Serguei Homutov
۰
۳
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۰۹:۰۰
Denis Sayanov
۲
۳
Andrey Pravednov
Finished
۰۹:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۰
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۳۰
Igor Poletaev
۰
۳
Serguei Homutov
Finished
۰۹:۳۰
Nikolai Zhurba
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۳
۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۱۰:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۳
۱
Artem Arutiunyan
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Pravednov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Denis Sayanov
Finished
۱۰:۳۰
Artem Arutiunyan
۳
۰
Serguei Homutov
Finished
۱۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۱۱:۰۰
Igor Poletaev
۳
۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۱۱:۰۰
Nikolai Zhurba
۲
۳
Andrey Pravednov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Skrebnev
۱
۳
Dmitry Lavrinenko
Finished
۱۲:۳۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۳۰
Kirill Abramov
۳
۲
Dmitry Merzlikin
Finished
۱۲:۳۰
Igor Elistratov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۳:۰۰
Igor Smirnov
۱
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۳:۰۰
Dmitry Lavrinenko
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۳۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Igor Smirnov
Finished
۱۳:۳۰
Dmitry Merzlikin
۰
۳
Igor Elistratov
Finished
۱۳:۳۰
Valery Ivanov
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۴:۰۰
Denis Molodtsov
۱
۳
Aleksandr Skrebnev
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Frolov
۰
۳
Kirill Abramov
Finished
۱۴:۰۰
Oleg Shagarov
۳
۲
Igor Smirnov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Skrebnev
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۳۰
Kirill Abramov
۲
۳
Igor Elistratov
Finished
۱۴:۳۰
Dmitry Lavrinenko
۲
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۵:۰۰
Dmitry Merzlikin
۳
۱
Alexander Frolov
Finished
۱۵:۰۰
Alexander Gribkov
۱
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۱۶:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Vladimir Zhulyabin
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Shirokov
۳
۲
Danila Andreev
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Kuzmin
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۰۰
Alexey Yanshaev
۰
۳
Oleg Nikiforov
Finished
۱۷:۰۰
Demic Ying
۳
۲
Vladimir Petrov
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Zhulyabin
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۷:۳۰
Danila Andreev
۰
۳
Demic Ying
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۱۷:۳۰
Oleg Nikiforov
۳
۲
Alexander Gribkov
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Petrov
۳
۲
Vladimir Shirokov
Finished
۱۸:۰۰
Ilya Novikov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Shirokov
۲
۳
Demic Ying
Finished
۱۸:۳۰
Ivan Pandur
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Gribkov
۰
۳
Alexey Yanshaev
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Zhulyabin
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۹:۰۰
Danila Andreev
۲
۳
Vladimir Petrov
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۲
۳
Oleg Nikiforov
Finished
۱۹:۰۰
Denis Sayanov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۲۰:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۲۰:۳۰
Serguei Homutov
۳
۰
Igor Matveev
Finished
۲۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۰
۳
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۲۱:۰۰
Igor Matveev
-
-
Igor Poletaev
Abandoned
۲۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Nikolai Zhurba
Finished
۲۱:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۲
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۱:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۲۲:۰۰
Andrey Pravednov
-
-
Denis Sayanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
-
-
Serguei Homutov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Denis Sayanov
-
-
Nikolai Zhurba
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Serguei Homutov
-
-
Igor Poletaev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Sergey Nikulin
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Andrey Pravednov
Finished
۲۳:۰۰
Igor Matveev
-
-
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Abandoned
۲۳:۰۰
  International Setka Cup
Yuriy Reva
۰
۳
Dmytro Chernyshov
Finished
۰۰:۱۵
Dmytro Gudimenko
۳
۱
Aleksandr Buberenko
Finished
۰۰:۲۰
Evgeniy Gudimenko
۳
۲
Fedor Balbas
Finished
۲۳:۰۰
Volodymyr Bilobrov
-
-
Iurii Bondarenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Mykhailo Zholubak
۳
۲
Viacheslav Diachenko
Finished
۰۰:۰۰
Denis Ivchenko
-
-
Kyrylo Ivchenko
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Yuriy Kurischenko
۳
۲
Sergey Tkachev
Finished
۰۰:۲۵
Fedor Balbas
۳
۱
Artem Yurkov
Finished
۰۰:۵۰
Sergey Kaminskiy
۱
۳
Yuriy Kolesnik
Finished
۰۰:۵۵
Dmytro Gudimenko
۳
۱
Yaroslav Kerusenko
Finished
۰۱:۲۰
Ilya Kanunnikov
۱
۳
Viacheslav Diachenko
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Naida
۳
۰
Sergey Sokolov
Finished
۰۹:۳۵
Kostiantyn Seliuk
۳
۲
Yuriy Reva
Finished
۰۹:۴۵
Ivan Kozachuk
۱
۳
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۰:۰۰
Yuriy Kurischenko
۳
۱
Aleksandr Sulim
Finished
۱۰:۲۵
Aleksey Rybka
۳
۲
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۰:۳۰
Ruslan Solomko
۰
۳
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۰:۳۵
Viktor Volkovskyi
۳
۱
Serhii Solomko
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Goncharuk
۲
۳
Andrii Troian
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Kaminskiy
۱
۳
Sergey Tkachev
Finished
۱۰:۵۵
Ilya Kanunnikov
۲
۳
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۱:۰۰
Kostiantyn Seliuk
۳
۱
Dmytro Chernyshov
Finished
۱۱:۱۵
Volodymyr Melnykov
۳
۲
Kostiantyn Klymenko
Finished
۱۱:۲۰
Alexander Likhitsky
۳
۲
Roman Makarenko
Finished
۱۱:۲۵
Mikhail Mosyuk
۳
۰
Viacheslav Diachenko
Finished
۱۱:۳۰
Yuriy Kolesnik
۱
۳
Sergey Sokolov
Finished
۱۱:۳۵
Serhii Solomko
۳
۱
Yuriy Reva
Finished
۱۱:۴۵
Ihor Hudushyn
۰
۳
Andrii Troian
Finished
۱۱:۵۰
Yuriy Kurischenko
۳
۰
Sergey Tkachev
Finished
۱۱:۵۵
Ivan Kozachuk
۳
۲
Aleksey Rybka
Finished
۱۲:۰۰
Ruslan Khripun
۲
۳
Ruslan Solomko
Finished
۱۲:۰۵
Serhii Lukianchuk
۱
۳
Viktor Volkovskyi
Finished
۱۲:۱۵
Kostiantyn Klymenko
۳
۱
Dmitry Khairov
Finished
۱۲:۲۰
Roman Makarenko
۲
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۲:۲۵
Ilya Kanunnikov
۰
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Naida
۳
۱
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۲:۳۵
Kostiantyn Seliuk
۲
۳
Serhii Solomko
Finished
۱۲:۴۵
Alexander Goncharuk
۲
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۲:۵۰
Sergey Kaminskiy
۲
۳
Alexander Likhitsky
Finished
۱۲:۵۵
Ruslan Solomko
۰
۳
Vitaliy Makarov
Finished
۱۳:۰۵
Viktor Volkovskyi
۲
۳
Dmytro Chernyshov
Finished
۱۳:۱۵
Ihor Hudushyn
۰
۳
Kostiantyn Klymenko
Finished
۱۳:۲۰
Yuriy Kurischenko
۲
۳
Roman Makarenko
Finished
۱۳:۲۵
Ivan Kozachuk
۰
۳
Viacheslav Diachenko
Finished
۱۳:۳۰
Ruslan Khripun
۰
۳
Sergey Sokolov
Finished
۱۳:۳۵
Serhii Lukianchuk
۳
۱
Yuriy Reva
Finished
۱۳:۴۵
Volodymyr Melnykov
۳
۲
Andrii Troian
Finished
۱۳:۵۰
Alexander Likhitsky
۳
۲
Sergey Tkachev
Finished
۱۳:۵۵
Ilya Kanunnikov
۰
۳
Aleksey Rybka
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Naida
۳
۲
Ruslan Solomko
Finished
۱۴:۰۵
Kostiantyn Seliuk
۳
۰
Viktor Volkovskyi
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Goncharuk
۱
۳
Dmitry Khairov
Finished
۱۴:۲۰
Sergey Kaminskiy
۱
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۴:۲۵
Ivan Kozachuk
۱
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۴:۳۰
Ruslan Khripun
۱
۳
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۴:۳۵
Serhii Lukianchuk
۲
۳
Serhii Solomko
Finished
۱۴:۴۵
Ihor Hudushyn
۱
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۴:۵۰
Yuriy Kurischenko
۱
۳
Alexander Likhitsky
Finished
۱۴:۵۵
Volodymyr Chornobab
۰
۳
Viacheslav Diachenko
Finished
۱۵:۰۰
Vitaliy Makarov
۳
۱
Sergey Sokolov
Finished
۱۵:۰۵
Dmytro Chernyshov
۳
۰
Yuriy Reva
Finished
۱۵:۱۵
Alexander Goncharuk
۳
۰
Kostiantyn Klymenko
Finished
۱۵:۲۰
Sergey Kaminskiy
۱
۳
Roman Makarenko
Finished
۱۵:۲۵
Ilya Kanunnikov
۱
۳
Ivan Kozachuk
Finished
۱۵:۳۰
Alexander Naida
۳
۰
Ruslan Khripun
Finished
۱۵:۳۵
Kostiantyn Seliuk
۳
۰
Serhii Lukianchuk
Finished
۱۵:۴۵
Sergey Tkachev
۳
۰
Aleksandr Sulim
Finished
۱۵:۵۵
Aleksey Rybka
۳
۱
Viacheslav Diachenko
Finished
۱۶:۰۰
Ruslan Solomko
۳
۲
Sergey Sokolov
Finished
۱۶:۰۵
Viktor Volkovskyi
۳
۱
Yuriy Reva
Finished
۱۶:۱۵
Ihor Hudushyn
۰
۳
Alexander Goncharuk
Finished
۱۶:۲۰
Yuriy Kurischenko
۳
۲
Sergey Kaminskiy
Finished
۱۶:۲۵
Mikhail Mosyuk
۳
۱
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۶:۳۰
Yuriy Kolesnik
۱
۳
Vitaliy Makarov
Finished
۱۶:۳۵
Serhii Solomko
۲
۳
Dmytro Chernyshov
Finished
۱۶:۴۵
Volodymyr Melnykov
۳
۲
Dmitry Khairov
Finished
۱۶:۵۰
Alexander Likhitsky
۳
۱
Aleksandr Sulim
Finished
۱۶:۵۵
Evgeniy Gudimenko
۳
۱
Aleksandr Buberenko
Finished
۱۷:۰۰
Volodymyr Bilobrov
۳
۰
Yaroslav Tkachenko
Finished
۱۷:۱۵
Kostiantyn Klymenko
۳
۰
Andrii Troian
Finished
۱۷:۲۰
Roman Makarenko
۳
۲
Sergey Tkachev
Finished
۱۷:۲۵
Fedor Balbas
۳
۲
Artem Yurkov
Finished
۱۷:۳۰
Iurii Bondarenko
۳
۲
Oleksandr Ivchuk
Finished
۱۷:۴۵
Vladislav Litvinov
۲
۳
Igor Oranskiy
Finished
۱۷:۵۵
Rodion Kapinus
۳
۱
Andrii Dombrovskyi
Finished
۱۸:۰۰
Andrii Melchenko
۱
۳
Parnyvoda Ilya
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Pitsyk
۳
۱
Andrii Hrytsai
Finished
۱۸:۲۵
Evgeniy Gudimenko
۳
۱
Artem Yurkov
Finished
۱۸:۳۰
Volodymyr Bilobrov
۱
۳
Oleksandr Ivchuk
Finished
۱۸:۴۵
Vitalii Kobets
۲
۳
Oleksandr Gomilko
Finished
۱۸:۵۵
Andrii Dombrovskyi
۳
۱
Aleksandr Buberenko
Finished
۱۹:۰۰
Parnyvoda Ilya
۳
۰
Yaroslav Tkachenko
Finished
۱۹:۱۵
Vladislav Litvinov
۳
۰
Andrii Hrytsai
Finished
۱۹:۲۵
Fedor Balbas
۳
۰
Rodion Kapinus
Finished
۱۹:۳۰
Iurii Bondarenko
۳
۲
Andrii Melchenko
Finished
۱۹:۴۵
Oleksandr Gomilko
۳
۱
Igor Oranskiy
Finished
۱۹:۵۵
Evgeniy Gudimenko
۳
۱
Andrii Dombrovskyi
Finished
۲۰:۰۰
Volodymyr Bilobrov
۳
۱
Parnyvoda Ilya
Finished
۲۰:۱۵
Rodion Kapinus
۲
۳
Artem Yurkov
Finished
۲۰:۳۰
Andrii Melchenko
۳
۱
Oleksandr Ivchuk
Finished
۲۰:۴۵
Mykhailo Zholubak
۳
۲
Valentyn Korovychenko
Finished
۲۰:۵۰
Vladislav Litvinov
۲
۳
Oleksandr Gomilko
Finished
۲۰:۵۵
Fedor Balbas
۳
۱
Aleksandr Buberenko
Finished
۲۱:۰۰
Iurii Bondarenko
۰
۳
Yaroslav Tkachenko
Finished
۲۱:۱۵
Kyrylo Yurchenko
۳
۰
Oleksiy Degtyarov
Finished
۲۱:۲۰
Vitalii Kobets
۳
۲
Andrii Hrytsai
Finished
۲۱:۲۵
Evgeniy Gudimenko
۳
۰
Rodion Kapinus
Finished
۲۱:۳۰
Volodymyr Bilobrov
۳
۲
Andrii Melchenko
Finished
۲۱:۴۵
Mykola Korniyenko
۰
۳
Valentyn Korovychenko
Finished
۲۱:۵۰
Sergey Pitsyk
۳
۱
Igor Oranskiy
Finished
۲۱:۵۵
Fedor Balbas
۳
۲
Andrii Dombrovskyi
Finished
۲۲:۰۰
Iurii Bondarenko
۰
۳
Parnyvoda Ilya
Finished
۲۲:۱۵
Mykhailo Zholubak
۳
۰
Kyrylo Yurchenko
Finished
۲۲:۲۰
Artem Yurkov
۳
۲
Aleksandr Buberenko
Finished
۲۲:۳۰
Oleksandr Ivchuk
۱
۳
Yaroslav Tkachenko
Finished
۲۲:۴۵
Mykola Korniyenko
۳
۰
Oleksiy Degtyarov
Finished
۲۲:۵۰
Sergey Pitsyk
۰
۳
Oleksandr Gomilko
Finished
۲۲:۵۵
Kyrylo Yurchenko
-
-
Valentyn Korovychenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Andrii Hrytsai
-
-
Igor Oranskiy
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Rodion Kapinus
-
-
Aleksandr Buberenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Andrii Melchenko
-
-
Yaroslav Tkachenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Mykhailo Zholubak
-
-
Oleksiy Degtyarov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Vladislav Litvinov
-
-
Sergey Pitsyk
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  International TT Cup
Oleskii Tytyunnik
۲
۳
Aleksandr Brezitskiy
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Shkurupii
۳
۰
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۱:۰۵
Andrii Khvysiuk
۱
۳
Vasil Salivonchyk
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Andrey Chermensky
Finished
۰۱:۳۵
Alexander Michalus
۰
۳
Viktor Trachuk
Finished
۰۱:۴۵
Ruslan Ivanov
۳
۲
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۲:۰۵
Andrey Matcyk
۳
۱
Vasil Salivonchyk
Finished
۰۲:۱۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۲
Sergey Ponomarenko
Finished
۰۲:۳۵
Andrii Khvysiuk
۳
۱
Alexander Michalus
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Ivanov
۳
۰
Andrey Chermensky
Finished
۰۳:۰۵
Andrey Matcyk
۰
۳
Viktor Trachuk
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Ponomarenko
۳
۰
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۳:۳۵
Alexander Michalus
۳
۰
Vasil Salivonchyk
Finished
۰۳:۴۵
Ruslan Ivanov
۱
۳
Sergey Ponomarenko
Finished
۰۴:۰۵
Andrey Matcyk
۱
۳
Alexander Michalus
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Shkurupii
۲
۳
Andrey Chermensky
Finished
۰۴:۳۵
Andrii Khvysiuk
۳
۰
Viktor Trachuk
Finished
۰۴:۴۵
Ruslan Ivanov
۰
۳
Aleksandr Shkurupii
Finished
۰۵:۰۵
Andrey Matcyk
۱
۳
Andrii Khvysiuk
Finished
۰۵:۱۵
Andrey Chermensky
۳
۲
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۵:۳۵
Viktor Trachuk
۳
۰
Vasil Salivonchyk
Finished
۰۵:۴۵
Dmytro Kryshtal
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۲۰
Vladislav Volokhov
۳
۲
Oleh Stasevskyi
Finished
۰۹:۲۵
Sergey Kinash
۰
۳
Andriy Selin
Finished
۰۹:۵۵
Mykola Zakladnyi
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۱۰:۰۰
Dmytro Pysar
۱
۳
Yevhen Prishchepa
Finished
۱۰:۰۵
Nazarii Hrytsyienko
۳
۰
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۰:۱۵
Petro Tsolik
۲
۳
Roman Vakarash
Finished
۱۰:۲۰
Vadim Tarnavsky
۳
۱
Uriy Shevcov
Finished
۱۰:۲۵
Valerii Mykhailenko
۲
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۰:۲۵
Kyrylo Yehorov
۰
۳
Dmitriy Lebed
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Kiulo
۳
۱
Valeriy Naku
Finished
۱۰:۳۵
Vitaliy Lyevshyn
۲
۳
Oleksandr Didukh
Finished
۱۰:۴۰
Dmitriy Vahta
۱
۳
Valentyn Yunchyk
Finished
۱۰:۵۰
Vasyl Aksenin
۰
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۰:۵۵
Oleg Moshynskyy
۳
۱
Valerii Hladun
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Grabskiy
۱
۳
Oleksii Metla
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Pokydko
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۱:۰۵
Ruslan Dereha
۲
۳
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۱:۱۰
Viktor Yefimov
۰
۳
Yevhen Prishchepa
Finished
۱۱:۱۵
Andrey Kotik
۱
۳
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۱:۲۵
Igor Petryshyn
۳
۲
Roman Vakarash
Finished
۱۱:۳۰
Yuriy Abroskin
۳
۰
Uriy Shevcov
Finished
۱۱:۳۵
Artem Maksimchuk
۳
۲
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۱:۳۵
Dmytro Kryshtal
۳
۱
Dmitriy Lebed
Finished
۱۱:۴۰
Vladislav Volokhov
۲
۳
Valeriy Naku
Finished
۱۱:۴۵
Dmytro Pysar
۲
۳
Vitaliy Lyevshyn
Finished
۱۱:۵۰
Nazarii Hrytsyienko
۳
۱
Dmitriy Vahta
Finished
۱۲:۰۰
Petro Tsolik
۳
۰
Vasyl Aksenin
Finished
۱۲:۰۵
Vadim Tarnavsky
۲
۳
Oleg Moshynskyy
Finished
۱۲:۱۰
Valerii Mykhailenko
۳
۱
Andrey Grabskiy
Finished
۱۲:۱۰
Sergey Kinash
۱
۳
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۲:۱۵
Mykola Zakladnyi
۱
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۲:۲۰
Viktor Yefimov
۳
۱
Oleksandr Didukh
Finished
۱۲:۲۵
Andrey Kotik
۲
۳
Valentyn Yunchyk
Finished
۱۲:۳۵
Igor Petryshyn
۰
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۲:۴۰
Yuriy Abroskin
۳
۰
Valerii Hladun
Finished
۱۲:۴۵
Artem Maksimchuk
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Pokydko
۰
۳
Andriy Selin
Finished
۱۲:۵۰
Ruslan Dereha
۳
۱
Petr Kolesnik
Finished
۱۲:۵۵
Vitaliy Lyevshyn
۱
۳
Yevhen Prishchepa
Finished
۱۳:۰۰
Dmitriy Vahta
۰
۳
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۳:۱۰
Vasyl Aksenin
۳
۲
Roman Vakarash
Finished
۱۳:۱۵
Oleg Moshynskyy
۳
۰
Uriy Shevcov
Finished
۱۳:۲۰
Andrey Grabskiy
۱
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۳:۲۰
Dmitriy Lebed
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۳:۲۵
Valeriy Naku
۱
۳
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۳:۳۰
Viktor Yefimov
۳
۰
Vitaliy Lyevshyn
Finished
۱۳:۳۵
Andrey Kotik
۰
۳
Dmitriy Vahta
Finished
۱۳:۴۵
Igor Petryshyn
۰
۳
Vasyl Aksenin
Finished
۱۳:۵۰
Yuriy Abroskin
۳
۰
Oleg Moshynskyy
Finished
۱۳:۵۵
Artem Maksimchuk
۳
۰
Andrey Grabskiy
Finished
۱۳:۵۵
Dmytro Kryshtal
۲
۳
Sergey Kinash
Finished
۱۴:۰۰
Vladislav Volokhov
۳
۰
Mykola Zakladnyi
Finished
۱۴:۰۵
Dmytro Pysar
۳
۰
Oleksandr Didukh
Finished
۱۴:۱۰
Nazarii Hrytsyienko
۳
۱
Valentyn Yunchyk
Finished
۱۴:۲۰
Petro Tsolik
۱
۳
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۴:۲۵
Vadim Tarnavsky
۳
۱
Valerii Hladun
Finished
۱۴:۳۰
Valerii Mykhailenko
۲
۳
Oleksii Metla
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Dmitriy Lebed
Finished
۱۴:۳۵
Ruslan Dereha
۳
۲
Valeriy Naku
Finished
۱۴:۴۰
Viktor Yefimov
۲
۳
Dmytro Pysar
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Kotik
۰
۳
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۴:۵۵
Igor Petryshyn
۳
۰
Petro Tsolik
Finished
۱۵:۰۰
Yuriy Abroskin
۳
۰
Vadim Tarnavsky
Finished
۱۵:۰۵
Artem Maksimchuk
۲
۳
Valerii Mykhailenko
Finished
۱۵:۰۵
Kyrylo Yehorov
۱
۳
Andriy Selin
Finished
۱۵:۱۰
Sergey Kiulo
۳
۰
Petr Kolesnik
Finished
۱۵:۱۵
Oleksandr Didukh
۰
۳
Yevhen Prishchepa
Finished
۱۵:۲۰
Valentyn Yunchyk
۳
۲
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۵:۳۰
Volodymyr Ivasiv
۱
۳
Roman Vakarash
Finished
۱۵:۳۵
Valerii Hladun
۱
۳
Uriy Shevcov
Finished
۱۵:۴۰
Oleksii Metla
۳
۱
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۵:۴۰
Sergey Kinash
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۵:۴۵
Mykola Zakladnyi
۲
۳
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۵:۵۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۶:۲۰
Ruslan Dereha
۰
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۶:۲۵
Sergey Kinash
۳
۰
Dmitriy Lebed
Finished
۱۶:۵۵
Mykola Zakladnyi
۳
۰
Valeriy Naku
Finished
۱۷:۰۰
Aleksey Molochko
۳
۰
Aleksander Skyba
Finished
۱۷:۰۵
Sergey Dibrova
۱
۳
Andrii Synytsia
Finished
۱۷:۱۰
Vitaliy Zharskiy
۳
۰
Sergey Maslyanka
Finished
۱۷:۲۰
Nikita Maleev
۰
۳
Artur Elkhov
Finished
۱۷:۲۵
Dmytro Kryshtal
۳
۲
Andriy Selin
Finished
۱۷:۳۰
Vladislav Volokhov
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۱۷:۳۵
Ilya Gubarev
۳
۱
Andrey Scherinskiy
Finished
۱۷:۴۰
Alexander Govorunets
-
-
Igor Kundeus
Cancelled
۱۷:۴۵
Nazar Mosuk
۲
۳
Denys Pesternikov
Finished
۱۷:۵۰
Sergei Rutskiy
۳
۱
Nazarii Haievyi
Finished
۱۷:۵۵
Serhii Skachenko
۲
۳
Nikita Maleev
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Pokydko
۱
۳
Sergey Kinash
Finished
۱۸:۰۵
Ruslan Dereha
۳
۰
Mykola Zakladnyi
Finished
۱۸:۱۰
Maksym Samaray
۳
۰
Aleksander Skyba
Finished
۱۸:۱۵
Sergei Gergelyuk
۳
۲
Andrii Synytsia
Finished
۱۸:۲۰
David Simonchuk
۰
۳
Andrey Baklykov
Finished
۱۸:۲۵
Sergey Maksimiv
۳
۱
Sergey Maslyanka
Finished
۱۸:۳۰
Maksim Ovcharenko
۳
۲
Artur Elkhov
Finished
۱۸:۳۵
Dmytro Kryshtal
۲
۳
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۸:۴۰
Vladislav Volokhov
۳
۰
Sergey Kiulo
Finished
۱۸:۴۵
Aleksey Molochko
۳
۱
Ilya Gubarev
Finished
۱۸:۵۰
Sergey Dibrova
۰
۳
Alexander Govorunets
Finished
۱۸:۵۵
Oleg Bindas
۱
۳
Denys Pesternikov
Finished
۱۹:۰۰
Vitaliy Zharskiy
۳
۲
Sergei Rutskiy
Finished
۱۹:۰۵
Maksim Ovcharenko
۳
۱
Nikita Maleev
Finished
۱۹:۱۰
Andriy Selin
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۹:۱۵
Petr Kolesnik
۱
۳
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۹:۲۰
Maksym Samaray
۱
۳
Andrey Scherinskiy
Finished
۱۹:۲۵
Sergei Gergelyuk
-
-
Igor Kundeus
Cancelled
۱۹:۳۰
Nazar Mosuk
۳
۰
David Simonchuk
Finished
۱۹:۳۵
Sergey Maksimiv
۳
۰
Nazarii Haievyi
Finished
۱۹:۴۰
Serhii Skachenko
۳
۱
Artur Elkhov
Finished
۱۹:۴۵
Sergey Pokydko
۲
۳
Dmytro Kryshtal
Finished
۱۹:۵۰
Ruslan Dereha
۳
۰
Vladislav Volokhov
Finished
۱۹:۵۵
Ilya Gubarev
۳
۰
Aleksander Skyba
Finished
۲۰:۰۰
Alexander Govorunets
۳
۲
Andrii Synytsia
Finished
۲۰:۰۵
Oleg Bindas
۳
۰
Andrey Baklykov
Finished
۲۰:۱۰
Sergei Rutskiy
۳
۱
Sergey Maslyanka
Finished
۲۰:۱۵
Maksim Ovcharenko
۱
۳
Serhii Skachenko
Finished
۲۰:۲۰
Kyrylo Yehorov
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۲۰:۲۵
Sergey Kiulo
۳
۱
Oleh Stasevskyi
Finished
۲۰:۳۰
Maksym Samaray
۰
۳
Ilya Gubarev
Finished
۲۰:۳۵
Sergei Gergelyuk
۰
۳
Alexander Govorunets
Finished
۲۰:۴۰
David Simonchuk
۰
۳
Denys Pesternikov
Finished
۲۰:۴۵
Sergey Maksimiv
۰
۳
Sergei Rutskiy
Finished
۲۰:۵۰
Nikita Maleev
۱
۳
Artur Elkhov
Finished
۲۰:۵۵
Dmitriy Lebed
۲
۳
Andriy Selin
Finished
۲۱:۰۰
Valeriy Naku
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۲۱:۰۵
Aleksey Molochko
۳
۰
Andrey Scherinskiy
Finished
۲۱:۱۰
Sergey Dibrova
-
-
Igor Kundeus
Cancelled
۲۱:۱۵
Sergey Dibrova
۳
۱
Igor Kunda
Finished
۲۱:۱۵
Oleg Bindas
-
-
David Simonchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Vitaliy Zharskiy
۳
۰
Nazarii Haievyi
Finished
۲۱:۲۵
Serhii Skachenko
۳
۰
Nikita Maleev
Finished
۲۱:۳۰
Maksym Samaray
۲
۳
Aleksey Molochko
Finished
۲۱:۴۵
Sergei Gergelyuk
۳
۱
Sergey Dibrova
Finished
۲۱:۵۰
Nazar Mosuk
۲
۳
Andrey Baklykov
Finished
۲۱:۵۵
Sergey Maksimiv
۰
۳
Vitaliy Zharskiy
Finished
۲۲:۰۰
Maksim Ovcharenko
-
-
Artur Elkhov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Andrey Scherinskiy
-
-
Aleksander Skyba
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Igor Kundeus
-
-
Andrii Synytsia
Cancelled
۲۲:۲۵
Igor Kunda
۱
۳
Andrii Synytsia
Finished
۲۲:۲۵
Oleg Bindas
۰
۳
Nazar Mosuk
Finished
۲۲:۳۰
Nazarii Haievyi
۲
۳
Sergey Maslyanka
Finished
۲۲:۳۵
Maksim Ovcharenko
-
-
Nikita Maleev
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Andrey Baklykov
۰
۳
Denys Pesternikov
Finished
۲۳:۰۵
Serhii Skachenko
-
-
Artur Elkhov
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Maxim Zhuravliov
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Yaroslav Ivanica
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Maksim Ovcharenko
-
-
Serhii Skachenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Oleskii Tytyunnik
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  Armenia ITT Cup League
Andranik Sahakyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
Ruben Galoyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
David Avakimyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Ruben Galoyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Erik Grigoryan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۲
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۲:۱۰
Davit Vardanian
۰
۳
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۲:۵۰
Karen Papyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۳:۵۰
Davit Vardanian
۰
۳
Karen Papyan
Finished
۱۴:۵۰
Karen Papyan
۳
۱
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۵:۳۰
Davit Vardanian
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۶:۳۰
Narek Nikoghosyan
۳
۰
Mushegh Nazaryan
Finished
۱۹:۳۰
Ruben Galoyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
David Avakimyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Edvard Antonyan
۱
۳
Narek Nikoghosyan
Finished
۲۳:۱۰
David Avakimyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Ruben Galoyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Setka Cup, Women
Julia Trigub
۲
۳
Roksolana Kurdova
Finished
۰۰:۱۰
Viktoriia Pryshchepa
۱
۳
Julia Trigub
Finished
۰۹:۴۰
Roksolana Kurdova
۲
۳
Yana Mikhailik
Finished
۱۰:۱۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۰
Svitlana Yureneva
Finished
۱۰:۴۰
Viktoriia Pryshchepa
۳
۱
Yana Mikhailik
Finished
۱۱:۱۰
Svitlana Yureneva
۳
۱
Julia Trigub
Finished
۱۱:۴۰
Roksolana Kurdova
۰
۳
Anastasia Mydvetskaya
Finished
۱۲:۱۰
Viktoriia Pryshchepa
۰
۳
Svitlana Yureneva
Finished
۱۲:۴۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۰
Yana Mikhailik
Finished
۱۳:۱۰
Roksolana Kurdova
۳
۰
Julia Trigub
Finished
۱۳:۴۰
Viktoriia Pryshchepa
۲
۳
Anastasia Mydvetskaya
Finished
۱۴:۱۰
Roksolana Kurdova
۳
۲
Svitlana Yureneva
Finished
۱۴:۴۰
Yana Mikhailik
۳
۰
Julia Trigub
Finished
۱۵:۱۰
Viktoriia Pryshchepa
۳
۲
Roksolana Kurdova
Finished
۱۵:۴۰
Anastasia Mydvetskaya
۳
۰
Julia Trigub
Finished
۱۶:۱۰
Svitlana Yureneva
۳
۲
Yana Mikhailik
Finished
۱۶:۴۰
Ekaterina Gubskaya
۳
۱
Tatyana Yaroshenko
Finished
۱۷:۰۵
Tetyana Shelest
۰
۳
Antonina Trofimova
Finished
۱۷:۱۰
Anna Lapa
-
-
Anna Krasilova
Abandoned
۱۷:۳۵
Natalya Schekotikhina
۳
۱
Dubrova Alisa
Finished
۱۷:۴۰
Olena Borodacheva
۳
۰
Tatyana Yaroshenko
Finished
۱۸:۰۵
Lilia Andreeva
۳
۰
Antonina Trofimova
Finished
۱۸:۱۰
Ekaterina Gubskaya
۲
۳
Anna Lapa
Finished
۱۸:۳۵
Tetyana Shelest
۱
۳
Natalya Schekotikhina
Finished
۱۸:۴۰
Olena Borodacheva
-
-
Anna Krasilova
Abandoned
۱۹:۰۵
Anna Lapa
۳
۱
Tatyana Yaroshenko
Finished
۱۹:۳۵
Natalya Schekotikhina
۳
۰
Antonina Trofimova
Finished
۱۹:۴۰
Ekaterina Gubskaya
-
-
Anna Krasilova
Abandoned
۲۰:۰۵
Tetyana Shelest
۳
۱
Dubrova Alisa
Finished
۲۰:۱۰
Olena Borodacheva
۳
۲
Anna Lapa
Finished
۲۰:۳۵
Lilia Andreeva
۰
۳
Natalya Schekotikhina
Finished
۲۰:۴۰
Anna Krasilova
-
-
Tatyana Yaroshenko
Abandoned
۲۱:۰۵
Dubrova Alisa
۳
۱
Antonina Trofimova
Finished
۲۱:۱۰
Olena Borodacheva
۱
۳
Ekaterina Gubskaya
Finished
۲۱:۳۵
Lilia Andreeva
۳
۲
Tetyana Shelest
Finished
۲۱:۴۰
  Armenia ITT Cup League, Women
Elen Bakhchajyan
۰
۳
Marine Galstyan
Finished
۰۰:۱۰
Rubina Vardanyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Elen Bakhchajyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۰۰:۵۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۰
Raisa Parsadanyan
۳
۱
Anahit Simonyan
Finished
۱۷:۳۰
Mane Ghazaryan
۳
۱
Mariam Stepanyan
Finished
۱۷:۵۰
Anahit Simonyan
۱
۳
Mane Ghazaryan
Finished
۱۸:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۲
Mane Ghazaryan
Finished
۱۸:۵۰
Anahit Simonyan
۱
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۹:۳۰
Mariam Stepanyan
۳
۱
Mane Ghazaryan
Finished
۱۹:۵۰
Mane Ghazaryan
۳
۰
Anahit Simonyan
Finished
۲۰:۳۰
Mane Ghazaryan
۳
۱
Raisa Parsadanyan
Finished
۲۰:۵۰
Anahit Simonyan
۰
۳
Mariam Stepanyan
Finished
۲۱:۵۰
Mane Ghazaryan
-
-
Mariam Stepanyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Raisa Parsadanyan
-
-
Mariam Stepanyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Anahit Simonyan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Raisa Parsadanyan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Mariam Stepanyan
-
-
Anahit Simonyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Challenger Series 2020, Week 27, Session 2
Evgueni Chtchetinine
۳
۰
Elia Schmid
Finished
۱۱:۰۰
Florian Bluhm
۳
۰
Salvador Uribe
Finished
۱۱:۴۰
Miguel Chamorro
۲
۳
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۲:۲۰
Elia Schmid
۳
۰
Miguel Wong
Finished
۱۳:۰۰
Evgueni Chtchetinine
۳
۰
Salvador Uribe
Finished
۱۳:۴۰
Florian Bluhm
۰
۳
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۴:۲۰
Miguel Chamorro
۳
۲
Sven Happek
Finished
۱۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید